Streamsoft Integrator

Plugin Integrator

  • Dodano możliwość przypisywania zadań harmonogramu do grup.
  • W oknie harmonogramu dodano opcję filtrowania zadań po grupach.
  • Dodano możliwość rozdzielenia plików logów programu wg grup harmonogramu.
  • Zmodyfikowano okno główne programu, od teraz okna konfiguracyjne będą otwierane w formie zakładek.
  • W oknie głównym programu, na pierwszej zakładce dodano listę zmian „Co nowego”. W przypadku, gdy uruchomiona wersja programu jest niższa od obecnie dostępnej, przy numerze wersji dodatkowo prezentowany będzie symbol gwiazdki informujący o nowej wersji programu dostępnej do pobrania.

Plugin BaseLinker

  • Dodano możliwość zastąpienia standardowej konfiguracji katalogu produktów procedurami SQL. Do dyspozycji jest procedura zwracająca listę produktów do eksportu do BaseLinker oraz procedura zwracająca dane o produkcie.
  • Dodano obsługę KGO. Od teraz podczas importu pozycji zamówienia, w przypadku gdy kartoteka podlega KGO, to program od ceny sprzedaży będzie odejmował cenę KGO. Podczas eksportu ceny program będzie dodawał koszt KGO z wyjątkiem konfiguracji, w której cena pochodzi z procedury SQL.