Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Dodano nową funkcjonalność Transakcje handlowe. Umożliwia ona wystawianie dokumentów wg zdefiniowanych wcześniej parametrów (tworzenie szablonów). Pozwala to na uzupełnianie i edycję wielu elementów dokumentu bez konieczności przełączania się pomiędzy poszczególnymi zakładkami dokumentu.
  Funkcjonalność dostępna jest dla użytkownika po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → Wystawianie dokumentów według transakcji handlowych. W menu Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Transakcje handlowe należy zdefiniować rodzaj używanej transakcji dla grup dokumentów:

  • Oferty dla odbiorców
  • Sprzedaż towarów handlowych
  • Zamówienia od odbiorców

  Definicja transakcji handlowej pozwala wybrać elementy, które znajdą się w oknie zbiorczym wyświetlanym przed dodaniem dokumentu:


  Wartości pól uzupełnionych w oknie Kreator transakcji handlowych zostaną po zapisaniu przeniesione do odpowiednich pól w dokumencie. Ponadto użytkownik ma możliwość przejścia do standardowego trybu edycji dokumentu.
  Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/transakcje-handlowe/

 

 • Rozszerzono mechanizm realizacji zamówień od odbiorców na dokumentach Paragon zaliczkowy (ParZal). Od teraz w oknie Zamówienia do zaliczki wyświetlane będą również zamówienia od odbiorców wystawione na kontrahentów nieprowadzących działalności.

 

 • Rozbudowano opcję Dodatkowe dokumenty do skorygowania dostępną w oknach Sprzedaż Korekty sprzedaży oraz Magazyn Korekty magazynowe, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Na pozycji dokumentu, na zakładce Podstawowe dodano pole Nr dostawy/partii.

 

 • Dodano możliwość domyślnego ustawienia okna wydruków dla dokumentów zamówień wewnętrznych i ofert dla odbiorców. W tym celu w parametrze konfiguracyjnym: System → Konfiguracja → Ustawienia → Dokumenty → Wydruki → Ustawienia okna wydruku dodano sekcje Zamówienia wewnętrzne i Oferty dla odbiorców.

 

 • Wprowadzono zmiany dotyczące komunikatu o blokadzie kartoteki lub stanu magazynowego. Od teraz, w zależności od przyczyny blokady wyświetlane będą komunikaty:
  • Blokada stanu magazynowego przez innego użytkownika – wyświetlany podczas nieudanej próby zablokowania stanu na magazynie
  • Kartoteka jest zablokowana przez innego użytkownika – wyświetlany w przypadku, gdy kartoteka jest edytowana przez innego użytkownika