Wspólne

  • Dodano opcję wspierającą tłumaczenia na panelach .NET. W celu jej aktywacji, należy w oknie Rozszerzenia .Net Słownik plików systemu Prestiż .Net wybrać opcję Okno tłumaczeń dla paneli .NET.

    Za pomocą opcji Dodaj nowy język należy wybrać dowolny język z listy, na który opcjonalnie tłumaczony będzie panel .NET.

    Dodany język należy uzupełnić o tłumaczenia używanych fraz – ręcznie lub za pomocą opcji Uzupełnij automatycznie brakujące tłumaczenia. Stosując opcję automatycznego uzupełnienia należy zweryfikować czy frazy zostały przetłumaczone prawidłowo i użyte we właściwym kontekście.

    W analogiczny sposób możliwe jest dodanie większej ilości obsługiwanych języków.


    Po uruchomieniu panelu .NET, na górnej belce widoczny będzie przycisk ze skrótem nazwy wybranego aktualnie języka. Po jego naciśnięciu wyświetli się lista umożliwiająca wybór języków. Zmiany zostaną zapamiętane i po ponownym uruchomieniu panelu zostanie domyślnie ustawiony ostatnio wybrany język. Dodatkowo panel będzie zapamiętywał również to, czy ma być automatycznie uruchamiana klawiatura ekranowa.