Wspólne

 • Dodano mechanizm eksportu dokumentów sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur. Funkcjonalność jest licencjonowana i dostępna po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Obsługa – Ustawienia KSeF – Obsługa systemu KSeF. Po zmianie parametru na wartość TAK w systemie dostępne będą dodatkowe menu związane z obsługą KSeF.
  Obsługa wysyłki do KSeF w systemach Streamsoft umożliwia:

  • Sterowanie widokiem i dostępem do opcji związanych z obsługą KSeF
  • Generowanie tokenów uwierzytelniających uprawnienia do KSeF
  • Szereg ustawień pozwalających na automatyczne oznaczanie dokumentów podlegających wysyłce do Krajowego Systemu e-Faktur
  • Podgląd wszystkich dokumentów sprzedaży znajdujących się na platformie KSeF bez konieczności logowania się bezpośrednio na stronę Krajowego Systemu e-Faktur

  Szczegółowe informacje na temat konfiguracji i obsługi integracji systemu Streamsoft z Krajowym Systemem e-Faktur dostępne są pod linkami:

Konfiguracja obsługi KSeF w systemach Streamsoft

Wysyłka dokumentów sprzedaży z modułu Handlowo-Magazynowego do Krajowego Systemu e-Faktur

 

 • Opcja Zakres dat dostępna w dowolnym oknie systemu Streamsoft została rozszerzona o przycisk Dzisiaj.

  Działanie przycisku Dzisiaj uzależnione jest od przycisku myszy:

  • Prawy – ustawia Focus na aktualnej dacie i pozostawia otwarte okno kalendarza
  • Lewy – wskazuje aktualną datę i zamyka okno kalendarza

 

 • W oknie edycyjnym kontrahenta dodano możliwość wprowadzenia cech dla oddziału kontrahenta. W menu Słowniki – Słowniki dla kontrahentów dodano słownik Cechy oddziałów kontrahentów. Umożliwia on zdefiniowanie cech dla oddziałów.

  Cechy zdefiniowane w słowniku widoczne będą na zakładce 2 Cechy oddziału kontrahenta dostępnej w: okno danych kontrahenta → zakładka 10 Osoby kontaktowe → sekcja Oddziały → dodaj/popraw → okno Oddział kontrahenta