Zarządzanie Produkcją

  • Dodano nowe panele dla modułu zarządzania produkcją:
    • Meldunek zwrotny
    • Start-Stop zasoby
    • Start-Stop czynności

Panele te są natywną aplikacją dla systemów Windows opartą o funkcjonalności systemu Prestiż jako serwera REST (aplikacja klient – serwer REST).

W programie aktualizacyjnym _UpdateSql.exe systemu Prestiż dostępna jest opcja „Pliki lekkiego klienta REST dla paneli systemu .Net Prestiż” (należy posiadać licencję na panele produkcyjne).

 

 

Opcja ta daje możliwość pobrania plików klienta paneli produkcyjnych, które następnie można zainstalować na stanowiska końcowe gdzie mają być używane panele (StLTClient_install.exe).

Uruchamiając rozpakowany plik StLTClient_install.exe zainstalujemy Klienta paneli .NET. Podczas instalacji musimy wskazać folder docelowy:

 

 

oraz zaznaczyć opcję do utworzenia skrótu na pulpicie:

 

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji klienta StLTClient.exe zostanie założony plik konfiguracyjny połączenia z serwerem REST (plik json).

 

 

W pliku tym można zdefiniować numer IP serwera REST, port połączenia oraz login i hasło użytkownika.

{„host”:”127.0.0.1″,”login”:”admin”,”password”:”admin”,”port”:”8080″}

Po  ponownym uruchomieniu otrzymamy ekran paneli:

 

  • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” dodano możliwość określenia zakresu czasu dla harmonogramu (horyzont) z precyzją sekundową. Opcja ta jest zależna od parametru w konfiguracji “System – Konfiguracja – Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Ogólne – Precyzja czasu” Przy ustawieniu tego parametru na wartość „sekunda” w oknie „parametry harmonogramowani jest możliwość ustawienia czasu z precyzją do 00.00.01.

 

  • TPP – Technologia – Grupowa edycja danych. Rozszerzono opcję zmiany ilości podczas grupowej edycji danych w technologii. Od teraz modyfikacja w polu ilość, skutkować będzie również przeliczeniem ilości w materiałach pomocniczych, odpadach, produktach i zasobach, oraz czasy w zasobach.

  • “TPP – Technologie” na oknie edycyjnym technologii w widoku graficznym operacji wprowadzono mechanizm automatycznego skalowania wykresu do zawartości aby możliwie najlepiej zmieścić całą strukturę operacji