Zarządzanie Produkcją

  • Dodano serwerową obsługę rozliczania meldunków zwrotnych. W konfiguracji systemu Ustawienia -> Zarządzanie produkcją 3.0 -> Meldunki ->     Co jaki czas uruchamiać automatyczne rozliczanie meldunków zwrotnych należy ustawić okres uruchamiania rozliczenia meldunków.

 

Aby uruchomić serwer należy uzupełnić dane -> PcBiznes.exe -SERVER /ROZLICZMELD /F nazwabazy /U użytkownik oraz stworzyć skrót do programu ze ścieżką elementu docelowego -> D:\STREAM soft\334\_PCBiznes.exe” -SERVER /ROZLICZMELD /F nazwabazy /U użytkownik.

W zasobniku pokaże się ikonka działającego serwera:

Meldunki są rozliczane w kolejności ich zarejestrowania i rozliczenie danego meldunku jest wykonywane tylko raz. Żeby system ponownie automatycznie rozliczył dany meldunek trzeba  wymusić ręcznie rozliczenie meldunku klikając prawym klawiszem na meldunku i wybrać opcję Rozlicz meldunek.