Zarządzanie Produkcją 3.0

  • “Zasoby – Wagi kompetencji zasobów”. Dodano mechanizm definiowania wag kompetencji zasobów. Funkcjonalność ta jest powiązana z harmonogramowaniem szczegółowym i wpływa na kolejność dobierania zasobów odpowiadającym zdefiniowanym kompetencjom. Jeśli kompetencjom zdefiniowanym w zasobie w operacji odpowiadało kilka zasobów, były one przekazywane do harmonogramowania w kolejności naturalnej. Nowy mechanizm pozwala wpłynąć na kolejność (sortowanie) zasobów w harmonogramowaniu wg. wspomnianych wag.