Zarządzanie Produkcją 3.0

  • Na panelu meldunkowym oraz start-stop (.Net) na oknie wyboru operacji dodano opcjonalny filtr na wydział produkcyjny. Filtr ten jest dostępny po zaznaczeniu opcji “Filtr na wydział produkcyjny” w konfiguracji paneli .net.

 

 

  • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” dodano informacje o indeksie meldowanym operacji na elementach wykresu reprezentujących pracę zasobów.

 

  • TPP – Technologie – Zakładka Koszty – Obok kosztu technologicznego dodano koszt strukturalny technologii, czyli zsumowane do rodzajów kosztów wszystkie koszty z technologii i technologii na półprodukty.
    W koszcie technologicznym koszt półproduktów zawiera się w koszcie surowców.