Zarządzanie Produkcją 3.0

  • Słowniki – Listy wariantów. Rozbudowano menu podręczne wariantu o opcję “Aktualizuj wycenę”. Działa ona analogicznie jak opcja dostępna w oknie “Listy materiałowe – BOM”.

Edycja technologii i edycja list materiałowych również została rozszerzona- opcja “Aktualizuj wycenę” znajduje się na oknie edycji fantomu wariantowego z listą wariantów i jest dostępna pod przyciskiem wyboru listy wariantów.

  • Planowanie – Harmonogram MRP/MPS – Zwiększono liczbę dni zaległych do 365;