Zarządzanie Produkcją 3.0

  • TPP – Technologia – Grupowa edycja danych. Usprawniono mechanizm grupowej modyfikacji technologii. Od tej pory po zmianie ilości w technologii, przeliczone zostaną również ilości w materiałach pomocniczych, odpadach, produktach i zasobach oraz czasy w zasobach.
  • TPP – Operacje technologiczne – Grupowa edycja operacji – Dodano zakładkę „7 Kompetencje” która umożliwia grupowe ustawienie kompetencji.