Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

  • Zarządzanie produkcją – Zlecenia produkcyjne – Dodano zakładkę Dokumenty logistyczne. Zawiera ona dokumenty logistyczne powiązane z dokumentami magazynowymi wystawionymi do zlecenia produkcyjnego. Jeżeli do dokumentu powiązanego ze zleceniem zostanie wystawiony dokument logistyczny dyspozycji, wówczas taka dyspozycja pojawi się w zakładce Dokumenty logistyczne.

  • Na oknie edycyjnym zlecenia produkcyjnego dodano informacje o wydziale produkcyjnym.

  • Rozbudowana została funkcjonalność nestingu w kontekście integracji z system Lantek. Słownik Gatunki, w polu Status nestingu dodano wartość Wysłano. Wartość ustawiana jest automatycznie po  wysłaniu pliku materiałowego z gatunkiem do programu Lantek.

  • Dla nestingu SigmaNest dodano możliwość podpięcia rozwiązania dodatkowego w postaci wtyczki pozwalającej na modyfikację danych w wygenerowanym pliku dyspozycji. Parametr znajduje się w menu: System – Konfiguracja – Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting SigmaNest dyspozycje: we(Nesting: TSigmaNestDyspozycja {variant}.

  • Wprowadzono zmiany w opcji Sterowanie zasobami dostępnej w menu Zarządzanie produkcją. Od teraz w przypadku, gdy czas zasobu będzie ustawiony zgodnie z definicją czasu pracy zasobu od operacji lub grupy produktów, to podczas zapisu okna sterowania czasy przeliczą się według aktualnego zasobu.
  • Usprawniono funkcjonalność Kompetencji zależnych zasobów. Dodano możliwość określenia warunków koniecznych do spełnienia przez kompetencje zależne do wykonania harmonogramowania szczegółowego. W konfiguracji systemu wprowadzono parametr: Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Technologia – Kompetencje zależne zasobów, muszą spełniać warunek. Może on przyjąć wartości:
    • i – wszystkie kompetencje zależne zasobu muszą zostać spełnione przez dany zasób, aby harmonogram szczegółowy przypisał zasób do operacji
    • lub – jedna z kompetencji zależnych może być spełniona przez dany zasób, aby harmonogram szczegółowy przypisał zasób do operacji