Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

  • Usprawniono opcję „Przeliczanie wartości produktów” dostępną w menu kontekstowym okna „Meldunki zwrotne”. Od teraz w przypadku, gdy system napotka problem z wykonaniem przeliczenia na pojedynczych meldunkach, to raport zbiorczy z informacją o błędach zostanie wyświetlony po zakończeniu całej operacji.