Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

  • W oknie „Operacje technologiczne” umożliwiono grupowe dodawanie zamienników do zaznaczonych operacji technologicznych dla wskazanego surowca.

 

  •  Zarządzanie produkcją – Zlecenia produkcyjne. Dodano możliwość wyboru stawki na zasobie z poziomu Zlecenia produkcyjnego. Za pomocą opcji „Wybierz” uruchamiane jest okno słownikowe zawierające stawki zdefiniowane dla rodzaju zasobu wskazanego w danej operacji.

  • Dla paneli produkcyjnych .NET umożliwiono odczyt danych z systemu tłumaczeń Pro/Prestiż z zachowaniem kodowania znaków w standardzie UTF8.
  • Rozbudowano prawa do opcji dla grup użytkowników w kontekście gałęzi „Zlecenia produkcyjne”. Dodano prawo „Dodaj z technologii”, którego dezaktywacja spowoduje brak dostępu do opcji w oknie zleceń produkcyjnych.

 

  • Rozbudowano funkcjonalność Nesting. Od teraz podczas importu meldunków istnieje możliwość dodania zasobów jednostki roboczej na podstawie przypisanych do zasobów pracowników, podanych w pliku SigmaNest w polu „operator”. Pracowników należy podać po przecinku, a pierwszy wymieniony pracownik będzie traktowany jako meldujący. Opcja aktywowana jest w definicji nestingu.