Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • W konfiguracji systemu dodano parametr Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Pozwól usuwać z operacji, materiały i produkty, które są ustawione jako indeks meldowany. Ustawienie parametru na wartość:
  • NIE – spowoduje, że przy próbie usunięcia surowca lub produktu wyświetlona zostanie informacja: „Nie można usunąć surowca / produktu, ponieważ ten surowiec / produkt jest głównym, meldowanym w operacji”
  • TAK – system pozwoli na usunięcie materiału/produktu.

 • TPP – Bufor struktury BOM – Dodano pole “Opis”

 

 • TPP – W oknie „Definicja importu z CAD” dodano pole „Kompresuj dokumentacje”, które umożliwia włączenie/wyłączenie kompresji importowanej dokumentacji.

 

 • Dla paneli produkcyjnych .Net wprowadzono możliwość zatwierdzania komunikatów oraz pytań tylko poprzez mysz lub dotyk (domyślnie można również zatwierdzać klawiszem “Enter”). Opcja ta uzależniona jest od parametru w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli – Wspólne – “Potwierdzenie komunikatów tylko poprzez mysz lub dotyk”.

 

 • TPP – Kalkulacja Technologii –w oknie „Parametry kalkulacji technologii” dodano pole „Powiązanie technologii” umożliwiające wybór jednego z 3 sposobów powiązania:
  • Według konfiguracji
  • Według technologii głównej
  • Według powiązań

 

 • Słowniki – Nesting – Okno „Definicje nestingu” rozbudowano o możliwość dodania planu rozchodu surowców na etapie importowania zlecenia.

 

 • Zarządzanie Produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting – Dodano możliwość podpięcia wtyczki do poprawy xml`a materiałowego. Parametr do wskazania nazwy indywidualnie utworzonego pluginu (typu procedura) dostępny jest w konfiguracji systemu: “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Wtyczki – Nesting SigmaNest materiały: we(Nesting: TSigmaNest {variant})”.

 

 • Procedury definiowane – Dodano procedurę “ZP – Po imporcie z nestingu”. Pozwala ona na przekazywanie pełnych informacji między programami Streamsoft Prestiż a systemami nestingowymi.