Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

  • Raporty wykonania – Rejestr operacji start stop – Umożliwiono dodanie wielu zasobów jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć wybrane zasoby i potwierdzić wybór przyciskiem

 

  • Kontrola jakości – Dodano do okna możliwość wyboru kolumn z cechą kontroli jakości.

 

  • W konfiguracji systemu “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli” w parametrze „Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby” dodano opcję “Rozlicz tylko wskazane rejestry start-stop”.
    Dotychczas w przypadku, gdy w definicji meldunku włączono parametr “Obsługa Start-Stop”, to meldunek wystawiony z panelu rozliczał wszystkie zakończone rejestry Start-Stop (nie tylko zaznaczone). Od teraz dodatkowe ustawienie umożliwia rozliczenie tylko wskazanych rejestrów, pomimo włączonej opcji “Obsługa Start-Stop”.