Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W module administratora dodano następujące prawa do opcji:
  • Prawa\Firmy\Firma\Streamsoft\Zarządzanie produkcją\Słowniki\Składniki ceny standardowej.
  • Prawa\Firmy\Firma\Streamsoft\Zarządzanie produkcją\Zarządzanie produkcją\Kanban transportowy.
  • Prawa\Firmy\Firma\Streamsoft\Zarządzanie produkcją\Zarządzanie produkcją\Karta pracy zasobu.

 

 • TPP – Operacje technologiczne – Grupowe ustawienie danych – Umożliwiono zmianę danych surowców, materiałów pomocniczych, odpadów, produktów bez konieczności podania kartoteki.

 • TPP – Operacje technologiczne – Grupowa poprawa operacji. Opcja została rozbudowana o możliwość wskazania partii dla TPZ za pomocą pola „Partia dla TPZ” znajdującego się na zakładce 6 Zasoby. Dotychczas wskazanie tego parametru możliwe było podczas pojedynczej edycji operacji.

 

 • Usprawniono funkcjonalność „Harmonogramowanie szczegółowe” w zakresie graficznego oznaczania zleceń produkcyjnych na wykresie. W przypadku wygenerowania harmonogramu lub jego ręcznej edycji, zlecenia dla których termin z zamówienia będzie przekroczony, od razu zostaną oznaczone ikoną wykrzyknika. Informacja o tym będzie zawarta również w raporcie. Modyfikacja ta dotyczy strategii „Wstecz” i „W przód”. Dla strategii „Wstecz” tak jak dotychczas przekroczenie terminu ze zlecenia oznacza niedopuszczalny harmonogram.

 

 • W sekcji „Lista zleceń do harmonogramowania” dodana została opcja „Sortuj” (dostępna w menu kontekstowym i pod przyciskiem F4). Umożliwia ona m.in. sortowanie tabeli z listą zleceń po wielu kolumnach, przesunięcie sortowanej kolumny na początek oraz wskazanie sposobu sortowania rosnąco/malejąco.