Wyposażenie

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Wyposażenie

Moduł umożliwia nie tylko prowadzenie pełnej ewidencji i inwentaryzację wyposażenia, ale także szereg innych operacji na nim, np.:

  • Grupowanie
  • Prowadzenie zestawień
  • Sporządzanie wydruków
  • Dodawanie dodatkowych informacji o wybranych składnikach

Ewidencja wyposażenia

Obsługa ewidencji odbywa się w module z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie oraz prezentację kompletnej historii kartoteki.

Grupowanie wyposażenia

System pozwala dzielić składniki wyposażenia na: grupy rodzajowe, jednostki organizacyjne, osoby materialnie odpowiedzialne oraz grupy definiowane przez użytkownika.

Poza tym można łączyć wyposażenie w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy rodzajowej oraz w dowolnej ilości grup użytkownika. Grupa rodzajowa to wielopoziomowa struktura o budowie drzewa, którą można swobodnie rozbudowywać.

Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym (np. liczba paneli dotykowych w całej firmie lub w danym wydziale).

Dodatkowe informacje o wyposażeniu

Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest tzw. mechanizm cech. Zapewnia on użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie (np. okres gwarancji).

Inwentaryzacja wyposażenia

Moduł w pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone w słowniku jednostek organizacyjnych.

Wydruki i zestawienia

Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, możliwy jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej. Użytkownik ma także opcję tworzenia własnych wydruków definiowanych oraz raportów.

Zgłoszone Pomysły

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.