Wspólne

 • Okno z tabelą. Usprawniono działanie paska ikon.
  • Dodano opcję „Widoczność ikon” dostępną po kliknięciu w nową ikonę. Opcja umożliwia schowanie nieużywanych przez użytkownika opcji. Są one wciąż dostępne jako menu kontekstowe tego przycisku. Uruchamia się ono lewym przyciskiem myszy.

  • Ikony z prawej strony złączono w jedną. Jej kliknięcie wywoła menu kontekstowe z ukrytymi tak opcjami.

 • W oknach z dużą ilością zakładek w szczegółach oraz oknie edycyjnym kontrahenta dodano możliwość ich chowania poprzez nowy przycisk na końcu listy zakładek.

 

 

 • Okna z tabelami. Umożliwiono wyciągnięcie do czterech akcji z prawego przycisku myszy na pasek ikon przy pomocy opcji “Widoczność ikon”.

 

 • Zaktualizowano wersję bibliotek odpowiedzialnych za analizy wielowymiarowe (PIVOT).
 • Dodano komunikat przy wejściu do modułu HM lub FK: ” Nowe kody CN i stawki VAT – zalecenia dla użytkowników w okresie przejściowym”.

 

 • Rejestry – Rejestr operacji. Dla dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych dodano zapisywanie trzech dodatkowych informacji przy dodawaniu i usuwaniu dokumentu:
  • numer dokumentu,
  • dodatkowy numer dokumentu,
  • identyfikator numeracji Id_Numeracji.