Wspólne

  • System Streamsoft Prestiż budowany jest na nowszej wersji kompilatora firmy Emarcadero – RAD Studio 10.2.3
  • W konfiguracji dodano nowy parametr “Ustawienia – System – Program pomocy zdalnej”. W tym parametrze należy wskazać i ustawić za pomocą opcji grupowego ustawiania program do pomocy zdalnej tak by był dostępny dla wszystkich stanowisk (np. katalog “Shared”). Program z tego parametru będzie uruchomiany po wybraniu nowej opcji z menu “Pomoc – Uruchom program do pomocy zdalnej”. W przypadku nie wskazania programu w parametrze opcja wyświetli komunikat informujący o konieczności wskazania programu do pomocy zdalnej w konfiguracji.

 

  • Pulpity – komponent “Szukaj”. Zamiast podpowiadania “Szukaj” po wpisaniu trzech znaków podpowiadane zostaną trzy pola: “Szukaj kontrahentów”, “Szukaj dokumentów”, “Szukaj kartotek”.

 

  • Dodano obsługę przeciągnij i upuść z tabeli do pola szybkiego wyszukiwania.

 

  • System – Dane osobowe – Anonimizacja. Dodano możliwość anonimizacji danych kontrahenta jednorazowego.