Wspólne

  • Okna do przeglądania danych z szybkim wyszukiwaniem – Parametry wyszukiwania. Dodano pole „Nowe szukanie czyści pole”. Włączony parametr powoduje czyszczenie wartości pola szukania przy automatycznym przechwytywaniu, a nie dopisuje do poprzedniej wartości. Parametr jest domyślnie włączony.

  • Dodano nową opcję w menu „Okno – Raporty operacji”. W oknie tym wyświetlany jest spis 10 ostatnio prezentowanych raportów (błędów/komunikatów po wykonaniu operacji, który pojawia się standardowo jako okno html) użytkownikowi. Każdy z tych raportów można podejrzeć ponownie.