Wspólne

  • Dodano możliwość rozdziału plików profili użytkownika na firmy.Opcje „Rozdziel pliki profili na firmy” można włączyć w konfiguracji Modułu Administratora, na zakładce „Ogólne”. Opcja domyślnie będzie włączona dla nowo utworzonej bazy systemowej i będzie obowiązywać dla wszystkich użytkowników. Po włączeniu tej opcji na już istniejących bazach danych, system najpierw sprawdzi czy istnieje plik profilu dla firmy, jeśli go nie znajdzie, to wyszuka plik profilu dla wszystkich firm (czyli skorzysta z pliku utworzonego przed aktualizacją). Dodatkowo zmienia się struktura pliku profili, będzie on zapisywany w formacie JSON.

 

 

  • Na zakładce dokumentacja umożliwiono kasowanie wielu wierszy w tabeli jednocześnie.

 

 

  • Dodano możliwość obsługi centralki telefonicznej.
    • System – Konfiguracja – System. Dodano parametr na stanowisko o nazwie „Wybór linii dla obsługi centralki telefonicznej”.

 

 

  • Słowniki – Kontrahenci. Dodano ikonę słuchawki dzięki, której będzie można zadzwonić do wybranej osoby kontaktowej lub bezpośrednio na numer kontrahenta.

 

 

  • Słowniki – Kontrahenci – Okno edycyjne. Dodano ikonę słuchawki na zakładce „1 Podstawowe” umożliwiającej dzwonienie bezpośrednio do kontrahenta oraz na zakładce „10 Osoby kontaktowe” umożliwiającej dzwonienie na domyślny numer wybranego kontrahenta.