Wspólne

  • W celu ułatwienia użytkownikowi śledzenia co dzieje się z wybranymi w systemie pozycjami np. wybraną fakturą sprzedaży, zakupu, rozrachunkiem czy zleceniem produkcyjnym, dodano mechanizm oznaczania wierszy w oknach słownikowych (np. dokumenty, kartoteki, kontrahenci, zlecenia produkcyjne itp). Wiersze oznaczamy klikając w pozycji wybranego wiersza w nowo dodanej kolumnie „Oznacz”. Pierwsze kliknięcie przypisuje ikonkę czerwoną, kolejne żółtą, zieloną i wyczyszczenie pola.

Wszystkie oznaczone w systemie obiekty można później przeglądać w jednym oknie repozytorium o nazwie „Obiekty oznaczone”. Nowa opcja bardzo ułatwia użytkownikom śledzenie oznaczonych przez nich odpowiednim kolorem pozycji z różnych tabel. W oknie repozytorium istnieje oczywiście możliwość oglądania zaznaczonego elementu oraz zmiany statusu np. z czerwonego na żółty itp.

Mechanizm obowiązuje na następujących oknach:

  • Moduł: Handlowo-Magazynowy

– Dokumenty sprzedaży
– Korekty sprzedaży
– Dokumenty sprzedaży w przygotowaniu
– Wzorce dokumentów
– Zapytania ofertowe od odbiorców
– Oferty dla odbiorców
– Zamówienia od odbiorców
– Dokumenty zakupu
– Korekty zakupu
– Faktury wewn. do zakupu
– Korekty faktur wewn. do zakupu
– Zapytania ofertowe do dostawców
– Zamówienia do dostawców
– Dokumenty magazynowe
– Korekty magazynowe
– Zamówienia wewnętrzne
– Zapotrzebowania wewnętrzne
– Wzorce dokumentów magazynowych

  • Moduł: Logistyka magazynowa

– Dyspozycje przyjęcia
– Dyspozycje wydania
– Dyspozycje zmiany miejsca
– Dyspozycje kontroli
– Dyspozycje spisu z natury

  • Moduł: Zarządzanie Produkcją

– Technologie
– Zlecenia produkcyjne
– Meldunki zwrotne
– Zasoby

  • Moduł: CRM

– Drzewo spraw, zakładka: Zdarzenia
– Drzewo spraw, zakładka: Projekty
– Drzewo spraw, zakładka: Sprawy
– Drzewo spraw, zakładka: Zadania
– Drzewo spraw, zakładka: Kontakty
– Drzewo spraw, zakładka: Dokumenty

  • Moduł: Finanse-księgowość

– Rejestracja sprzedaży
– Rejestracja zakupu
– Sprzedaż z poleceń księgowania
– Zakupy z poleceń księgowania
– Faktury wewn. do zakupu z poleceń księgowania
– Korekty VAT
– Dokumenty SAD
– Należności i zobowiązania
– Rozrachunki wewnętrzne
– Środki pieniężne w drodze
– Dokumenty rozliczone
– Wszystkie dokumenty

  • Pozostałe

– Spis kartotek magazynowych
– Spis usług
– Spis kompletów
– Spis kartotek kosztowych
– Spis innych kartotek
– Kontrahenci

 

  • Dodano możliwość zaznaczania oraz odznaczania wszystkich wierszy w tabeli przy pomocy pola w nagłówkach tabeli.

 

  • Dokumenty – Dodaj / Popraw – Zakładka „Pozycje”. Dodano pole szukania umożliwiające filtrowanie pozycji.