Wspólne

  • Dodano informację o tym jaki operator, z jakiego stanowiska powoduje blokadę rekordu gdy pojawia się błąd „Blokada obiektu przez innego użytkownika w transakcji typu no wait”. Taka informacja jest tylko gdy blokada jest powodowana przez program PRESTIŻ.
  • Wprowadzono modyfikacje do mechanizmu filtracji danych na oknach słownikowych. Zmiana dotyczy pól typu data, zawierających wartości daty z czasem. Do tej pory w/w pola można było filtrować tylko podając datę. Teraz wraz z podaniem daty umożliwiono podanie również czasu (godzina, minuta).