Wspólne

  • Nowa wersja skryptów tworzenia bazy danych
  • Usprawniono system zarządzania sesjami dla serwera REST.
  • Dla Serwera REST w klasie TstBaseMethods dodano nową metodę SetSessionTimeout. Metoda umożliwia ustawianie czasu po którym sesja wygaśnie w przypadku braku jej aktywności.