Wspólne

  • Dodano okno szybkiego dostępu wyświetlające aktywne alerty dostępne po kliknięciu ikonę „dymka” w prawym dolnym rogu programu (obok ikony „Lista okien”).
  • Dodano słownik alertów pokazujący wszystkie aktywne oraz zarchiwizowane alerty danego użytkownika i stanowiska.