Wspólne

  • Opcja eksportu i importu aplikacji mobilnych (dostępna w menu Rozszerzenia à Aplikacje mobilne à Definiowanie grup i aplikacji mobilnych) została rozbudowana o system kontroli wersji.

 

Od teraz podczas eksportu aplikacji mobilnej system zapisuje w niej dane oraz numer. Na ich podstawie, podczas importu tego pliku do programu, dokonywana jest weryfikacja i w przypadku wykrycia starszego wariantu aplikacji wyświetla się komunikat:

Mechanizm ten zapobiega pomyłkowemu wprowadzeniu do programu aplikacji w wersji starszej niż wersja aktualnie używana.