Wspólne

  • Dodano możliwość kopiowania pojedynczych komórek z tabeli.