Wspólne

  • Wprowadzono nową opcję powiadomień systemowych „Informacje Streamsoft”. Po uruchomieniu programu na pasku programu (obok numeru wersji) pojawi się ikona powiadomień. Za jej pomocą będzie można wyświetlić okno z informacjami dotyczącymi:
    • nowych funkcjonalnościach systemu
    • modyfikacjach w programie dotyczących zmian w przepisach
    • istotnych informacjach handlowych np. promocjach na zakup modułu

Powiadomienia będą przyjmowały cztery statusy:

Aby przejrzeć nowe powiadomienia, należy wybrać ikonę System Informacji Streamsoft w oknie programu.

Za jej pomocą można również w każdej chwili ponownie wyświetlić listę wszystkich powiadomień.