Wspólne

  • Moduł Administratora – Słowniki – Logowanie zewnętrzne. Dodano pole “Login domenowy”.