Wspólne

  • Usprawniono wczytywanie danych na oknie Alerty oraz dodano filtr wyświetlania alertów: dla użytkownika i dla stanowiska. Mogą one być włączone jednocześnie lub używane zamiennie.

  • Do edytora kodu rozszerzeń skryptowych (menu Rozszerzenia – Menadżer rozszerzeń) dodano opcję automatycznego zapisywania edytowanego kodu w lokalnym pliku tymczasowym. Jeżeli uruchomiony kod rozszerzenia zawiera błędy, które spowodują np. zapętlenie systemu, to podczas ponownego uruchomienia edytora będzie istniała możliwość przywrócenia, edytowanego a niezachowanego w bazie, kodu rozszerzenia.

 

  • Program “Aktualizacja”. Zmodyfikowano interfejs programu, tak żeby można było wygodnie korzystać z programu, jeżeli ekran ma rozdzielczość 1366×768.