Wspólne

  • Dodana została opcja w menu “Rozszerzenia”: “Menadżer rozszerzeń skryptowych”, dostępna dla administratorów systemu.

 

Opcja umożliwia niezależną edycję skryptów dla rozszerzeń skryptowych typu okna lub procedury, ustawionych w trybie bezpośredniego zapisu skryptu do bazy. Taki rodzaj edycji umożliwia niezależne modyfikowanie wielu wtyczek jednocześnie na różnych stanowiskach, co może znacząco ułatwiać i przyspieszyć wdrożenie.

 

  • Rozszerzono możliwości filtrowania danych w oknach o definiowanie filtru dla konkretnych użytkowników. W tym celu, w oknie „Definicja filtru” dodano parametr “Filtr dostępny dla”:
    • wszystkich
    • wybranych

Po wybraniu opcji “dla wszystkich” system zachowa się identycznie jak do tej pory, tzn. doda wszystkim użytkownikom dany filtr, a parametry “Wywołaj przy wejściu do okna” i “Pozwól go wyłączyć” będą pobierane z definicji filtra.

 

Po wybraniu opcji “dla wybranych” w oknie zostanie dodana nowa zakładka “2 Użytkownicy”. Umożliwia ona wskazanie operatorów, dla których filtr będzie dostępny, a parametry “Wywołaj przy wejściu do okna” i “Pozwól go wyłączyć” można będzie zdefiniować osobno dla każdego użytkownika.