Wspólne

  • Zmieniono wygląd oraz działanie okna alertów.

Wcześniej:


Teraz:

 

  • Kolor nagłówków tabel oraz pól opisujących wartości w szczegółach domyślnie ustawiony został na niebieski.

 

  • Zmieniono wygląd paska ikon oraz menu kontekstowego w oknach z tabelą:
    • Zwiększono wysokość paska oraz odstępy pomiędzy ikonami
    • Zmieniono kolor domyślnej czcionki w nazwach kolumn na jasnoniebieski

Wcześniej:


Teraz: