Wspólne

  • Opcje w konfiguracji dotyczące dokumentacji takie jak domyślne uprawnienia dokumentacji zostały przeniesione z sekcji “DMS” do sekcji “System – Dokumentacja”.

 

  • Dla tabel przestawnych zmieniona została prezentacja kolumn zawierających opisy wyliczeniowe. Takie kolumny będą zawierały taką samą opisową wartość, jaka występuje w zwykłych tabelach, zamiast standardowego indeksu opisu wyświetlanego dotychczas.

Wcześniej:

Teraz:

 

  • Zoptymalizowano szybkość działania okien przeglądania danych dla dużej liczby wyświetlanych wierszy.
    Wprowadzono modyfikacje w działaniu programu, dzięki którym działanie na oknach (m.in. otwieranie, przełączanie okien, sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie po posortowanej kolumnie) jest teraz optymalne.
  • Program “Aktualizacja”. Zaktualizowano warunki licencji oraz dodano przycisk „Zaznacz wszystko” w oknie wyboru składników do aktualizacji. Umożliwia on zaznaczenie wszystkich opcjonalnych składników aktualizacji z pominięciem punktu „Poprzednie skrypty reorganizacyjne” (w przypadku konieczności pobrania poprzednich skryptów reorganizacyjnych należy zaznaczyć składnik oraz wskazać wersję, od której skrypty mają się zaktualizować).