Wspólne

  • Funkcjonalności Dokumentacji (baza dodatkowych dokumentów) takie jak uprawnienia, cechy, rodzaj dokumentu i dane dodatkowe były dotychczas dostępne tylko dla posiadaczy licencji na moduł DMS. Od teraz funkcjonalności te będą ogólnie dostępne. W związku z tą zmianą w każdym z modułów, w słownikach systemowych dostępne będą słowniki dla dokumentacji, a w oknie wyboru dokumentacji widoczne będą zakładki: 2 Dodatkowe, 3 Cechy, 4 Uprawnienia.