Moduł Środki Trwałe

  • Zestawienia – Ewidencja środków trwałych na dany dzień. Na oknie wydruku: „Tabela amortyzacyjna – filtrowana” dodano parametr: “Pomiń wartości w kolumnach spoza wybranego okresu” (domyślnie zaznaczony). Po jego zaznaczeniu wartości miesięcznego umorzenia amortyzacji będą filtrowane do zadanej daty, np. gdy zestawienie ma prezentować stan na dzień 2022-06-30, to na wydruku kolumny wartości amortyzacji będą uzupełnione do miesiąca czerwiec, a pozostałe miesiące będą przyjmą wartość 0,00 (mimo, iż amortyzacja w systemie została naliczona).

 

Ponadto do tytułu tabeli dodano oznaczenie, na jaką datę wygenerowane zostało zestawienie (nazwa miesiąca oraz rok) będzie przenoszony na wydruk filtr z okna ewidencji.