Moduł Środki Trwałe

  • Środki trwałe – Ewidencja środków trwałych. Zmieniono sposób wyświetlania listy pracowników materialnie odpowiedzialnych w oknie ewidencji środków trwałych. W widoku “Drzewa grup” dla “Materialnie odpowiedzialnych” będą widoczni tylko Ci pracownicy, którzy są odpowiedzialni materialnie i są powiązani z jakimkolwiek środkiem trwałym.

 

  • Zmieniono sposób prezentacji miejsca użytkowania do dekretacji, w przypadku, gdy w konfiguracji systemu włączony jest parametr: “Ustawienia – Środki trwałe – Ustawienia – Umożliwiaj procentowe rozbicie amortyzacji na jednostki organizacyjne”. Od teraz w danych środka trwałego, na zakładce: “2. Użytkownicy” wartość pola „Msc. użyt. do dekretacji” prezentowana jest w formie odnośnika do zakładki “12. Miejsca użytkowania”.