Moduł Serwis

  • SR 2.0 W szczegółach okna zleceń serwisowych dodano nową zakładkę “Powiązane zlecenia”. Z poziomu tej zakładki w menu kontekstowym dostępne są opcje:
  • Pokaż – podgląd powiązanego zlecenia
  • Dodaj – utworzenie relacji z innym zleceniem
  • Usuń – usunięcie powiązanego dokumentu
  • Idź do – wywołanie okna z powiązanym dokumentem