Serwis 2.0

  • Moduł Serwis 2.0 dostępny jest po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Wersja serwisu.

 

  • W wersji Serwisu 2.0, w oknie „Przedmioty” umożliwiono kopiowanie słownika przedmiotów z Serwisu 1.0 do Serwisu 2.0. Opcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami Administratora. Znajduje się w menu kontekstowym „Przepisz przedmioty serwisowe z serwisu 1.0”. Opcja ta kopiuje przedmioty serwisowe z Serwisu 1.0 do Serwisu 2.0. Dodatkowo skopiowane zostaną rodzaje przedmiotu z Serwisu 1.0 do 2.0.

 

  •  Dla przedmiotów przepisanych z Serwisu 1.0 w szczegółach na zakładce “Historia przedmiotu” widoczne będą wcześniejsze zlecenia z serwisu 1.0.

Słowniki – Kontrahenci – zarówno w oknie edycyjnym danych kontrahenta, na zakładce „13 Serwis” jak i w szczegółach u dołu, w zakładce „Zlecenia serwisowe” widoczne będą zlecenia i przedmioty dotyczące serwisu w wersjach 1.0 i 2.0. W przypadku, gdy w konfiguracji systemu wskazano wersję “Serwis 1.0 + Serwis 2.0” lub „Serwis 2.0”, to z poziomu kontrahenta i zleceń reklamacyjnych wystawiane będzie zawsze zlecenie dla Serwisu 2.0. Analogicznie w przypadku przedmiotu – dodawany będzie zawsze przedmiot w wersji 2.0

  • W serwisie 2.0 zaimplementowano obsługę schematów serwisowych. Działają one identycznie jak w Serwisie 1.0. Dostępność słowników związanych ze schematami serwisowymi (Serwis 2.0) nie zależy już od ustawienia parametru w konfiguracji “Obsługa schematów serwisowych” – opcja jest zawsze dostępna.
    Od teraz parametry w konfiguracji systemu Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Definicja ceny do wyliczeń kalkulacji i Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Rodzaj grup przedmiotów/kartotekowych odpowiadające za dopasowanie schematu do przedmiotu dotyczyć będą również Serwisu 2.0.

Parametr “Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Schematy serwisowe powiązane z przedmiotami” dla Serwisu 2.0 został przeniesiony na okno Rodzaju zlecenia serwisowego: Słowniki – Rodzaje zlecenia 2.0 – zakładka 3 Konfiguracja

 

  • Serwis 2.0 – Dodano nowy rodzaj procedur definiowanych “SR – Dodawanie pozycji realizacji zlecenia”.

 

  • Gdy co najmniej jedna procedura nowego rodzaju zostanie dodana, to w menu kontekstowym na zakładce rozliczeń zlecenia serwisowego 2.0 dostępna będzie opcja “Dodaj z procedury definiowanej”. Na podstawie rekordów zwracanych przez procedurę definiowaną zostaną dodane nowe pozycje rozliczenia.

 

  • Serwis 2.0 – Dla przedmiotów serwisowych umożliwiono wyświetlanie cech przedmiotów w głównej tabeli słownika.
  • Serwis 2.0 – Umożliwiono wybór dokumentu “Faktura handlowa – (Usługa UE)”, “Faktury detalicznej” i “Paragonu” w rozliczeniu zlecenia serwisowego.