Serwis

  • W konfiguracji dodano nowy parametr „Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Schematy serwisowe powiązane z przedmiotami” dostępny jedynie, gdy włączono obsługę schematów serwisowych. Domyślnie parametr włączony.

 

Po wyłączeniu w oknie edycyjnym przedmiotów serwisowych nie będzie wyświetlana zakładka „5. Schemat serwisowy”, w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego będą dostępne aktywne schematy i ich pozycje zdefiniowane w słowniku schematów serwisowych. Po wybraniu schematu zawsze będzie podpowiadana pierwsza pozycja schematu.