Rozrachunki

  • Rozrachunki – Przelewy. Dla przelewów podatkowych dodano możliwość wyboru symbolu formularza “DSF-1”, dotyczącego deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej

 

  • Program MT940_2PCSQL.exe. Format “BNP Paribas – BiznesPl@net – MT940 (SP)”. Usprawniono rozpoznawanie transakcji płatności podzielonej oraz usunięto z nazwy człon “BGŻ”.