Rozrachunki

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Podczas realizacji wyciągu bankowego i rozliczania dokumentów dla opcji: “Nie rozliczaj, pokaż okno rozliczeń” na oknie Należności i zobowiązań dodano podsumowanie dokumentów dla waluty:

 

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Sprawdzaj automatycznie konto bankowe w KAS podczas importu wyciągów bankowych od kwoty”. Podczas importu wyciągu bankowego oraz jego realizacji, program będzie sprawdzał konto bankowe, zgodnie z ustawieniem w konfiguracji.

 

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodono nowy format przelewu elektronicznego: “Bank Pocztowy (Elixir)”.

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: “Danske Bank (MT101).

 

  • Program MT940_2PCSQL.exe dodano nowy format “Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim – MT940 (SP)”.

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Poprawiono format przelewu elektronicznego: “Santander Bank (SEPA)”. Od teraz program będzie rozpoznawał czy dany przelew jest wewnątrzbankowy i wprowadzał odpowiednie oznaczenie pola „Kategoria zlecenia” w generowanym pliku.