Rozrachunki

  • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Wezwanie do zapłaty. Dodano możliwość wskazania i wydrukowania grafiki na wezwaniu do zapłaty. Grafikę należy zdefiniować w danych firmy, na zakładce: “7.Logo, stopka” w sekcji: “Obrazki – Spis”. Następnie należy wybrać ją w opcjach wydruku Wezwania do zapłaty:

 

  • Rozrachunki – Noty odsetkowe. Dodano możliwość podania terminu płatności dla noty odsetkowej oraz umieszczenie tej informacji na wydruku noty. Tekst “…Należność prosimy przekazać na nasze konto w terminie 14 dni od daty otrzymania…” prezentowany na wydruku zmieniono na: “…Należność prosimy przekazać na nasze konto w terminie do dnia [wskazany termin płatności]…”. Istnieje również możliwość edycji tego tekstu w opcjach wydruku dla wzorca definiowanego:

 

 

  • Dodano nowy format eksportu przelewów dla Santander Bank:

 

  • Dodano nowy format eksportu przelewów dla Santander Bank (SEPA):

 

  • Dodano nowy format eksportu przelewów Asseco (SP):