Moduł Rozrachunki

 • Zmiany w programie do współpracy z bankami (MT940_2pcsql.exe):
  • Format “PekaoBiznes24 – MT940 (SP)” został zaktualizowany w kontekście rozpoznawania operacji płatności podzielonej.
  • Dostosowano format “Santander Moja Firma Plus – CVS – separator “|”” do obsługi operacji zawierającej płatność podzieloną.
  • Dodano nowy format “Alior Bank – AIP MT940 (SP)” obsługujący transakcje z podzieloną płatnością
  • Dodano nowy format “Asseco/Multicash – MT940”.

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Rozbudowano opcję realizacji wyciągów bankowych. Od teraz w przypadku braku słowników niezbędnych do wykonania dekretacji, program wyświetli dodatkowe okno, które umożliwia:
  • podgląd realizowanego dokumentu
  • podgląd dekretu podpiętego do dokumentu
  • wybór pozycji słownika do dekretacji

Warunkiem koniecznym jest ustawienie w konfiguracji systemu parametru „Podczas importu wyciągów bankowych wyłącz automatyczną dekretację” na wartość „NIE”.

 

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Drukuj – Rozliczenia dokumentu. Do wydruku dodano kolumnę “Data powstania” spłaty oraz informację o kontrahencie, dla którego jest wykonywany wydruk.