Moduł Rozrachunki

  • Rozrachunki – Dokumenty – Dyspozycje. Na oknie edycyjnym Dyspozycji (również z poziomu Należności i zobowiązań) dodano opcje:
    • “Wylicz wartość z proporcji”
    • “Wylicz na podstawie wystawionych dyspozycji”
    • “Pokaż dyspozycje dla tego rozliczenia”.

Pozwalają one decydować użytkownikowi o sposobie wyliczenia kwoty VAT – podobnie jak podczas wykonywania przelewów. Opcje są aktywne po włączeniu w konfiguracji systemu parametru: Ustawienia – Rozrachunki – Ogólne – Obsługa dyspozycji.