Moduł Rozrachunki

  • Rozrachunki. W oknie Należności i zobowiązania dodano możliwość wyświetlania kolumny „Podlega windykacji”. Wartość kolumny przyjmuje wartość „Tak” w przypadku, gdy w zakładce Aplikacja „Windykator” w słowniku kontrahentów zaznaczone jest pole „Podlega windykacji”.

 

  • Program MT940_2PCSQL.exe. Format “BNP Paribas – BiznesPl@net – MT940 (SP)”. Usprawniono rozpoznawanie transakcji płatności podzielonej oraz usunięto z nazwy człon “BGŻ”.
  • Program MT940_2SQL.exe. Dla formatu “iBiznes24 – XML (SP)” dodano rozpoznawanie operacji przelewów do US/PIT-4 jako operacji płatności podzielonej.
  • Program MT940_PCSQL.exe. Rozbudowano format “Santander Moja Firma Plus – CVS – separator “|”” o rozpoznawanie transakcji SP.