Rozrachunki

 • Rozrachunki – Przelewy. Na pozycji przelewu SP, powiązanego
  z rozrachunkiem, dodano możliwość wyliczenia przez program kwoty VAT w dwóch wariantach:

  • Wylicz na podstawie wystawionych przelewów
  • Przywróć wartość wyliczoną z proporcji

  Dodatkowo użytkownik ma możliwość podglądu pozycji przelewów, które zostały wystawione dla danego rozliczenia. Służy do tego polecenie “Pokaż pozycje przelewów”:

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano możliwość wskazania kolejności dokumentów podczas realizacji wyciągu. Po wyborze przez użytkownika opcji “Realizuj”, pojawi się pytanie, w jakiej kolejności ma zostać zrealizowany wyciąg:
  • “Nr dokumentu z banku” – pozycje zostaną zrealizowane w takiej kolejności, jaka jest wskazana w kolumnie o nazwie „Nr dokumentu”
  • „Sortowanie z okna” – pozycje zostaną zrealizowane w kolejności, w jakiej są posortowane w danym oknie.

 

 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. W widoku okna dodano opcje: “Przesuń w dół” oraz “Przesuń w górę”, które pozwolą na zmianę kolejności “Lp.” dokumentów w wyciągu bankowym.
  Opcja związana jest z pytaniem pojawiającym się przy realizacji wyciągu. Ustawienie przez użytkownika pozycji za pomocą dodanych strzałek umożliwi zmianę kolejności pozycji wyciągu bankowego oraz zaczytanie ich w ustalonej kolejności. Powyższa opcja jest powiązana z wyżej opisanymi mechanizmami.
  W przypadku wyboru określonej kolejności pozycji, system nie wyświetli już okna z pytaniem o kolejność według której ma być zrealizowany wyciąg.

 

Ponadto pod prawym przyciskiem, w Grupowym ustawieniu danych, dodano możliwość przenumerowania “Lp.”

 • Według porządku na oknie
 • Według kolejności z banku: