Rozrachunki

 • Zestawienia – Stan rozrachunków na dowolny dzień. W oknie porównania sald z kontami rozrachunkowymi dodano kolumnę “W tym wycena FK”, która uwzględnia wystawione wyceny rozrachunków z poziomu modułu FK – Operacje roczne – Wycena rozrachunków walutowych.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: “68. BOŚ Bank (XML)”

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: “69. BGŻ BNP Paribas w BiznesPl@net (XML)”

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Wydruk – Wezwanie do zapłaty. Na oknie wydruku dodano parametr: “Sumuj wydrukowane odsetki do kwoty głównej”. Po jego zaznaczeniu, jeżeli drukowane są odsetki, to zostaną one zsumowane jako kwota główna do zapłaty i wyrażona w sekcji: “SŁOWNIE ZŁ:”

 

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Dodano w widoku okna opcję: “Oś czasu”, która umożliwia podgląd kolejności wystawiania dokumentów, spłat oraz wycen rozrachunków.

 

Dodatkowo oś czasu w module HM wzbogacono o spłaty oraz wyceny.

Dokumenty – Dokumenty źródłowe Oś czasu widoczna z poziomu dokumentów źródłowych przedstawia informacje kiedy dokument został zadekretowany i zaksięgowany.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: “76. Alior – walutowy”.

 

 • Rozrachunki – Przelewy – Drukuj przelew – Opcje – Przelew elektroniczny.
  • Domyślna wartość pozostaje taka sama: “ID=”, natomiast w przypadku, gdy w danym banku znak “=” jest znakiem niedozwolonym, użytkownik może na definicji banku podać inny prefix.

Dodatkowo dla przelewów Split Payment program będzie dodawał: “ID=” na końcu tytułu w sekcji “/TXT/”.

 • Podczas importu wyciągu bankowego i jego realizacji z zaznaczonym parametrem, by rozliczać po ID_przelewu, zniesione zostało ograniczenie dotyczące kwoty „na minus”. Oznacza to, że jeżeli przelew wystawiony jest do kilku rozliczeń, w tym korekty na kwotę ujemną, to dokument bankowy rozliczający transakcję będzie uwzględniał również tę korektę. Skutkiem tego dokument korekty będzie widoczny w zakładce Rozliczenia w szczegółach dokumentu bankowego i rozliczony z pozostałymi dokumentami. Wcześniej korekta rozliczana była z fakturą widniejąca jako ostatnia na liście. Od tej pory rozliczając dokumenty z różnych grup rozrachunkowych (dokument bankowy nie posiada wskazanej w definicji grupy rozrachunkowej) będzie dążył do jak najmniejszej ilości kompensat.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Poprawiono format przelewu elektronicznego “Alior – walutowy”. Od teraz program będzie sprawdzał w polu “:59”, czy podany numer konta zawiera ISO, w przypadku jego braku zostanie on dodany.
 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania – Wezwanie do zapłaty. Na wydruku wezwania do zapłaty dodano kolumnę: “Do zapłaty”. Będzie ona widoczna po zaznaczeniu parametrów: “Drukuj prognozowane odsetki” oraz “Sumuj wydrukowane odsetki do kwoty głównej”, dostępnych w oknie wydruku dokumentu. Kwota ta będzie sumą kwoty głównej oraz odsetek.

 • Rozrachunki – Przelewy – Wydruk. Zmodyfikowano wydruk przelewu elektronicznego format „Santander Bank” dostosowując go do wymagań usługi Mini Firma w banku Santander. Zmiany w formacie obejmują pole dotyczące typu przelewu do ZUS i umożliwiają poprawne zaczytanie pliku do banku.

 

 • Rozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: “77. Santander Bank – walutowy (PLA)”.

 

 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano format “Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach – MT940”:

 

 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano nowy format “GBS Bank Barlinek – MT940”:

 

 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano nowy format “Małopolski Bank Spółdzielczy – MT940”

 

 • Program MT940_PCSQL.exe. Dodano nowy format “Bank Spółdzielczy w Andrychowie – MT940”.