Rozrachunki

  • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Umożliwiono wskazanie konta bankowego kontrahenta na rozliczeniu.

 

 

Podczas wystawiania przelewu, w pierwszej kolejności pobierane jest konto z rozliczenia. Jeżeli brak jest tego konta, to pobierane jest konto ustawione na fakturze zakupu, a następnie z danych kontrahenta. Podczas wystawiania faktury zakupu wchodzącej do rozrachunków normalnie lub z kont, konto przepisywane jest z faktury. Podczas wystawiania polecenia księgowania na konto rozrachunkowe, konto pobierane jest z danych kontrahenta (domyślne).

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Podczas realizacji wyciągu bankowego, po zaznaczeniu danej pozycji, na oknie rozliczeń dodano podsumowanie dla waluty.

 

  • Na oknie “Kontrahenci” dodano możliwość wyciągnięcia do widoku kolumny “Konto bankowe”, która informuje, czy kontrahent ma dodane aktywne konto bankowe. Wartość kolumny ustawiana jest automatycznie w momencie dodawania, poprawiania lub kasowania konta.

Kolumnę do widoku można także wybrać na oknie “Należności i zobowiązania”.

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Na oknie wydruku przelewu elektronicznego dodano parametr: “Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu”.

Po jego zaznaczeniu program umieści w pliku wynikowym na początku tytułu znacznik z odpowiednim numerem ID: “~ID=11111~”.

Dodatkowo podczas realizacji zaimportowanego wyciągu bankowego będzie możliwość rozliczenia dokumentów wg ID podanego
w opisie (Dokumenty – Import wyciągów bankowych – Ustawienia – Parametr: “Podczas realizacji rozlicz gdy podany ID_PRZELEW”).

Przy włączonym parametrze program najpierw rozliczy wg podanego ID, natomiast w dalszej kolejności zgodnie z ustawieniem na oknie: “Rozlicz, wg. daty dok. gdy brak kwoty”, “Rozlicz, pokaż listę gdy brak kwoty” . itp.

Oba parametry zostały dodane również na oknie definicji banku:
Zakładka 6 „Przelew elektroniczny: Dodaj ID_PRZELEW do tytułu przelewu”,

“7.Import wyciągów: Podczas realizacji rozlicz gdy podany ID_PRZELEW”) umożliwiając różne działanie dla każdego banku.