Rozrachunki

  • W module Rozrachunki w Przelewach ,w opcjach wydruków przelewów, na zakładce 3 Przelew elektroniczny dodano nowe formaty przelewów elektronicznych: „HSBCnet (MT 103)” oraz „HSBCnet (SEPA)”.

 

 

  • Zmieniono nazwy formatów:
    • „BZ WBK – eWyciąg” na „Santander – Moja Firma Plus – CSV”
    • „Santander – MT940” na „Santander zgodny z DB – MT940”.
    • Dodatkowo na oknie wyboru formatu dodano wyszukiwanie formatu po nazwie.