Rozrachunki

  • Należności i zobowiązania – Pokaż (F2)/Popraw(F5). Na oknie spłat dodano opcję: „Pokaż dokument kompensaty”. Opcja aktywna gdy jest wystawiona kompensata do spłaty.