Rozrachunki

  • Dodano możliwość zaimportowania wyciągów bankowych od strony banku (Rozrachunki – Dokumenty – Bank). Aby opcja była aktywna należy odpowiednio ustawić parametry na oknie definicji banku (zakładka 7 Import wyciągów): należy wskazać plik programu Mt940_2PCSQL.exe, format importu (przekazywany do programu Mt940), Katalog pliku wejściowego (położenie pliku z banku do przerobienia przez Mt940), plik txt (plik wynikowy zaczytywany do Banku) oraz plik CD (plik konfiguracyjny).

 

Po skonfigurowaniu parametrów na oknie Dokumentów bankowych dostępna będzie opcja Zaimportuj wyciąg (Ostatnia ikona).

 

Po kliknięciu zostanie wywołane okno Importu wyciągów bankowych (z ustawionym bankiem – bez możliwości zmiany).

 

W ustawieniach importu wyciągów bankowych dodano możliwość rozpoznawania przelewów po „Opisie”, Dodano domyślnie wartości dla danej definicji dokumentów gdzie można wskazać np. Kontrahenta lub inne słowniki rozrachunkowe. Dodatkowo przy zaznaczeniu parametru: „Zbijaj dla zadanych parametrów”, program scali przelewy.

 

 

  • Rozrachunki – Przelewy – Dodano możliwość dodania przelewu wewnętrznego – między kontami firmy. Na oknie wyboru rodzaju dodano: „Wewnętrzny (między kontami firmy)”, po wybraniu którego wyświetli się okno z wyborem banków firmy, następnie możliwe będzie dodanie przelewu.

 

  • Dokumenty -> Kasa/Bank/Inne -> Spis raportów/Spis wyciagów –> Prawy przycisk myszki –> Rejestr operacji. Dodano do rejestru operacji zapisywanie wartości: Stan przed (PLN) i Stan po (PLN) otwieranego/zamykanego raportu.